تبلیغات در پاساژ

صدای خود را به همه ایران برسانید !

ثبت سفارش تبلیغات

تبلیغات برای شناساندن و معرفی محصولات شما و همچنین ترغیب و متقاعد سازی مشتریان به خرید و زنده نگاه داشتن برند بسیار حائز اهمیت است. در دنیای امروز، تبلیغات نقشی اساسی را در معرفی فروشگاه ها، برندها، محصولات ایفا می کند. پاساژ تبلیغ شما را با موثر ترین و نوین ترین شیوه در دید مشتریان قرار می دهد.
499 هزار تومان ماهانه
پلن برنزی
 • 7 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 7 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 1 روز

  نمایش محصولات در لیست ویژه صفحه یک

 • 1 عدد

  استوری در اینستاگرام پاساژ

 • اعمال کد تخفیف از طرف پاساژ بر روی فروشگاه

 • 2 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 4 عدد

  نـردبان محصول

 • بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • بنر بین محصولات

  بنر بین محصولات

998 هزار تومان ماهانه
پلن نقره ای
 • 14 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 14 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 2 روز

  نمایش محصولات در لیست ویژه صفحه یک

 • 1 عدد

  استوری در اینستاگرام پاساژ

 • اعمال کد تخفیف از طرف پاساژ بر روی فروشگاه

 • 4 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 6 عدد

  نـردبان محصول

 • 7 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • بنر بین محصولات

  بنر بین محصولات

1 میلیون و 499 هزار تومان ماهانه
پلن طلایی
 • 21 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 21 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 3 روز

  نمایش محصولات در لیست ویژه صفحه یک

 • 1 عدد

  استوری در اینستاگرام پاساژ

 • اعمال کد تخفیف از طرف پاساژ بر روی فروشگاه

 • 6 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 8 عدد

  نـردبان محصول

 • 14 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • 14 روز

  بنر بین محصولات

2 میلیون و 599 هزار تومان ماهانه
پلن ویژه
 • 30 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 30 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 4 روز

  نمایش محصولات در لیست ویژه صفحه یک

 • 1 عدد

  استوری در اینستاگرام پاساژ

 • اعمال کد تخفیف از طرف پاساژ بر روی فروشگاه

 • 8 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 10 عدد

  نـردبان محصول

 • 21 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • 21 روز

  بنر بین محصولات