تبلیغات در پاساژ

صدای خود را به همه ایران برسانید !

چگونه تبلیغ کنیم؟

تبلیغات برای شناساندن و معرفی محصولات شما و همچنین ترغیب و متقاعد سازی مشتریان به خرید و زنده نگاه داشتن برند بسیار حائز اهمیت است. در دنیای امروز، تبلیغات نقشی اساسی را در معرفی فروشگاه ها، برندها، محصولات ایفا می کند و اهمیت تبلیغات بر کسی پوشیده نیست. پاساژ تبلیغ شما را با موثر ترین و نوین ترین شیوه در دید مشتریان قرار می دهد .
59 هزار تومان ماهانه
پلن برنزی
 • 7 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 7 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • بنر بین محصولات

  بنر بین محصولات

 • 2 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 4 عدد

  نـردبان محصول

139 هزار تومان ماهانه
پلن نقره ای
 • 14 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 14 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 7 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • بنر بین محصولات

  بنر بین محصولات

 • 4 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 6 عدد

  نـردبان محصول

189 هزار تومان ماهانه
پلن طلایی
 • 21 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 21 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 14 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • 14 روز

  بنر بین محصولات

 • 6 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 8 عدد

  نـردبان محصول

289 هزار تومان ماهانه
پلن ویژه
 • 30 روز

  اسلایدر صفحه نخست اپلیکیشن

 • 30 روز

  اسلایدر صفحه نخست وب اپ

 • 21 روز

  بنر نواری صفحه نخست اپلیکیشن

 • 21 روز

  بنر بین محصولات

 • 8 عدد

  استـوری صفحه نخست

 • 10 عدد

  نـردبان محصول