1

پاساژ فروشنده مستقیم هیچ کالایی نیست و عملکرد آن همچون یک مرکز خرید آنلاین است.

3

کالا به صورت مستقیم از طرف فروشنده برای شما ارسال می گردد.

4

وجه پرداختی شما تا زمان تحویل کالا نزد پاساژ به امانت می ماند.

2

پس از تحویل کالا و تایید شما پاساژ با فروشنده کالا تسویه حساب می نماید.

پیام مستقیم به پاساژ