پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
2,665,000 تومان قیمت پایه