بشقاب مینا کاری 16 سانتی متر
33,000 تومان قیمت پایه