پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,082,500 تومان قیمت پایه