پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
2,684,500 تومان قیمت پایه