اسپرت

لباس‌های ورزشی شامل لباس‌هایی می شوند که برای ورزش و تمرین­‌های فیزیکی مناسب باشند.