• عینک مطالعه زنونه
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 2
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 3
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 4
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 5
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 6
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 7
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 8
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 9
  • عینک مطالعه زنونه-تصویر 10

عینک مطالعه زنونه

کد محصول: 1342436
145,000 تومان
زمان حدودی ارسال :
2 روز
با خرید این محصول 40 سکه در پاساژ کلاب دریافت می کنید.
ارسال به کل کشور : رایگان
فروشنده
حفاظت از خریدار
بازگشت کامل وجه در صورت عدم دریافت کالا
بازگشت کامل وجه در صورت عدم تطبیق کالا با مشخصات ثبت شده
گزارش محصول
عینک نزدیکبینی
عینک پیرچشمی
با عدسی نمره دار از نمره 1+ تا 3/5+
همراه با قاب طبی و دستمال
پیشنهاد خرید برای شما