کابل دیتای ساتا Sata
 کابل دیتای ساتا Sata
1,500 تومان قیمت پایه