انگشتر فاخر درشت فیروزه پاک و زنده معدنی
انگشتر فاخر درشت فیروزه پاک و زنده معدنی
240,000 تومان قیمت پایه