گیرنده دیجیتال HEVC دنای ۱۰۱۱
گیرنده دیجیتال HEVC دنای ۱۰۱۱
393,120 تومان قیمت پایه