پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۰۳۵ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۰۳۵ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,585,000 تومان قیمت پایه