گردنی زیبای نقره با نگین فیروزه نیشابوری اصلی
240,000 تومان قیمت پایه