۵۰ عدد فیروزه نیشابور
۵۰ عدد فیروزه نیشابور
600,000 تومان قیمت پایه