کابل تبدیل USB 3.0 به SATA 3.0
کابل تبدیل USB 3.0 به SATA 3.0
89,000 تومان قیمت پایه