کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر کی نت به طول 1.5 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر کی نت به طول 1.5 متر
7,000 تومان قیمت پایه