کارت حافظه اپیسر مدل IP22 کلاس 10 استانداردUHS-I U1 سرعت 45 ظرفیت ۳۲
کارت حافظه اپیسر مدل IP22 کلاس 10 استانداردUHS-I U1 سرعت 45 ظرفیت ۳۲
125,000 تومان قیمت پایه