پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
4,847,000 تومان قیمت پایه