سیم نایلونی سفید ۲/۵*۲ تبریز هادی
سیم نایلونی سفید ۲/۵*۲ تبریز هادی
5,100 تومان قیمت پایه