انگشتر نقره غولپیکر سلطنتی الکساندریت درجه ۱ با وزن ۲۵۰ قیراط
انگشتر نقره غولپیکر سلطنتی الکساندریت درجه ۱ با وزن ۲۵۰ قیراط
15,900,000 تومان قیمت پایه