*, *کتری برقی کوچک مسافرتی ترکیه
*, *کتری برقی کوچک مسافرتی ترکیه
32,300 تومان قیمت پایه