کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر به طول 1.5متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر به طول 1.5متر
15,000 تومان قیمت پایه