کابل تایپ سی اصلی مخصوص گوشی های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
کابل تایپ سی اصلی مخصوص گوشی های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
42,500 تومان قیمت پایه