کابل تایپ سی اصلی مخصوص گوشی های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
کابل تایپ سی اصلی مخصوص گوشی های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹
40,000 تومان قیمت پایه