سیم افشان ۲/۵*۱ تبریز هادی
سیم افشان ۲/۵*۱ تبریز هادی
2,500 تومان قیمت پایه