شیاومی ردمی 7
شیاومی ردمی 7
2,279,500 تومان قیمت پایه