اره گرد نجاری ۲۳۵ میلیمتر مدل ۴۳۲۰ رونیکس
اره گرد نجاری ۲۳۵ میلیمتر مدل ۴۳۲۰ رونیکس
1,741,820 تومان قیمت پایه