میکروفن داینامیک AKGمدلd5s
میکروفن داینامیک AKGمدلd5s
455,000 تومان قیمت پایه