میکروفن داینامیک AKGمدلd5s
میکروفن داینامیک AKGمدلd5s
210,000 تومان قیمت پایه