منبع تغذیه کامپیوتر پاسکال مدل PS-300W
 منبع تغذیه کامپیوتر پاسکال مدل PS-300W
250,000 تومان قیمت پایه