سیم نایلونی سفید ۱/۵*۲ تبریز هادی
سیم نایلونی سفید ۱/۵*۲ تبریز هادی
3,100 تومان قیمت پایه