گردنی مامان (۶۰۰ سوت ) طلا ۱۸ عیار
گردنی مامان (۶۰۰ سوت ) طلا ۱۸ عیار
559,440 تومان قیمت پایه