زمرد برزیلی فاخر، دستساز
زمرد برزیلی فاخر، دستساز
745,000 تومان قیمت پایه