کابل تبدیل USB 3.0 به SATA سن دیسک
کابل تبدیل USB 3.0 به SATA سن دیسک
85,000 تومان قیمت پایه