پک کامل ۳ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۳ واحدی با مانیتور ۱۹۱۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
7,010,000 تومان قیمت پایه