بسته جامع آمادگی ارشد (گرایش جزا و جرم شناسی)
بسته جامع آمادگی ارشد (گرایش جزا و جرم شناسی)
675,000 تومان قیمت پایه