پنكه پايه بلند مدل شیبا SHIBA پارس خزر
پنكه پايه بلند مدل شیبا SHIBA پارس خزر
2,616,000 تومان قیمت پایه