فارسی بر کشویی ۲۵۰ میلیمتر مدل ۵۳۲۵ رونیکس
فارسی بر کشویی ۲۵۰ میلیمتر مدل ۵۳۲۵ رونیکس
10,115,200 تومان قیمت پایه