کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر هویت مدل European Standard طول 1.5 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر هویت مدل European Standard طول 1.5 متر
29,000 تومان قیمت پایه