پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,317,000 تومان قیمت پایه