دستگاه سفیدکننده و پولیش دندان لوما:
25,000 تومان قیمت پایه