ماندگاری 24 ساعته  دارای دو سر فیکساتور و رطوبت رسان  رژ لب مایع لور
ماندگاری 24 ساعته دارای دو سر فیکساتور و رطوبت رسان رژ لب مایع لور
50,000 تومان قیمت پایه