کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری بلکین مدل فنری به طول 1.8متر-مشکی
کابل انتقال صدا 3.5 میلی متری بلکین مدل فنری به طول 1.8متر-مشکی
21,000 تومان قیمت پایه