رم میکرو Galexbit 80MB/s Turbo+ 16GB
رم میکرو Galexbit 80MB/s Turbo+ 16GB
10,500 تومان قیمت پایه