همزن حرفه ای ۵ کاره( ماشین آشپزخانه) جی پاس
همزن حرفه ای ۵ کاره( ماشین آشپزخانه) جی پاس
3,492,000 تومان قیمت پایه