زنجیر اراکی   کم اجرت    ۷۰ سانتی
زنجیر اراکی کم اجرت ۷۰ سانتی
1,470,000 تومان قیمت پایه