پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,582,500 تومان قیمت پایه