پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۲۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,881,000 تومان قیمت پایه