دریل گیربکسی ۱۳ میلیمتر مدل ۲۲۲۰ ورنیکس
دریل گیربکسی ۱۳ میلیمتر مدل ۲۲۲۰ ورنیکس
1,034,410 تومان قیمت پایه