همزن کلترونیک، ۱۲۰۰ وات
همزن کلترونیک، ۱۲۰۰ وات
4,488,750 تومان قیمت پایه