کابل دیتا SATA 3 قفل دار (یه سر 90 درجه)
کابل دیتا SATA 3 قفل دار (یه سر 90 درجه)
15,000 تومان قیمت پایه