کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر XP به طول 3 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر XP به طول 3 متر
35,000 تومان قیمت پایه