پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,807,500 تومان قیمت پایه