پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
2,040,000 تومان قیمت پایه